bnbOPENMangelen på ro og privatliv på trangbodde asylmottak er en ekstra belastning for mange. Vi foreslår å la asylsøkere bo under forhold som ligner mer på et vanlig hverdagsliv i Norge, og gjennomfører et pilotprosjekt for å prøve ut ideen om privat innkvartering av asylsøkere i mottaksfasen. Sammen
med Hack for Humanity jobber vi med en digital plattform som kan tilrettelegge for det vi foreslår.

Se prototypen på bnbopen.net!

Vi har også levert høringsuttalelse til planen Regnbuebyen Bergen, der vi er positive til at Bergen kommune vil la lesbiske, homofile, bifile, trans- og interkjønnede (LHBTI) asylsøkere som venter på svar bo i leilighet/hybel i Bergen som alternativ til mottak. Såkalt alternativ mottaksplassering kan gi større autonomi, bedre muligheter for privatliv, mer kontakt med naboer og tilhørighet i nærmiljøet.