Silje Klepsvik. Foto: OPEN transformation
Silje Klepsvik
Elisabeth Søiland. Foto: OPEN transformation
Elisabeth Søiland
Åsne Hagen. Foto: OPEN transformation
Åsne Hagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook.com/OPENtransformation | Twitter @OPENtransform | Instagram @opentransformation | Foto på Flickr

OPEN transformation startet som et prosjekt til Oslo arkitekturtriennale 2016. Nå jobber vi med å ta ideene våre videre. Prosjektgruppen består av Silje Klepsvik (arkitekt, Kaleidoscope Nordic), Elisabeth Søiland (arkitekt) og Åsne Hagen (sosiolog). Vi vil vise at det er både mulig og nødvendig å fornye måten Norge som samfunn tar imot asylsøkere på.

Vi foreslår at asylsøkere kan bo andre steder enn på mottak uten å miste ytelser: bnbOPEN. Samtidig ser vi for oss delte arenaer for lokale og nyankomne: OPENhouse. Videre vil vi utfordre markedskreftene i den norske boligsektoren og utvikle nye former for boligpolitikk: OPENhousing.

Vi samarbeider med Hack for Humanity (Sinan Softic, Amra Softic, Adam Gullerud Haeger og Natale Hugvik) om en digital plattform for bnbOPEN. Takk til ressurspersonene som har stilt opp til intervju og gitt oss viktige innspill: Svein, Nuray, Kawa, Susanne, Marwan og Ragne. I tillegg vil vi takke Tellef Grønlie, Per Kristian Nygård, Shwan Karem Wahed, Else M. E. Abrahamsen, Makers’Hub, Ketil Blinge, Christine Annexstad, Linn Landro, Kristin Bøhn, Eli Støa, Anne Sigfrid Grønseth, Ida Helen Skogstad, Arild Eriksen, Joakim Skajaa, Nhu Diep og Susanne Demou Øvergaard.

Vi er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 916 733 534.

Bruk opentransformation@gmail.com eller skann QR-koden for å sende oss e-post: qr-kode_epost