Mulige funksjoner for OPENhouse
Mulige funksjoner for OPENhouse

I et kaldt klima som det norske, er det i praksis svært få steder i det offentlige rommet hvor det går an å oppholde seg uten å måtte kjøpe noe. Biblioteket er et unntak, med mange gode og gratis tilbud som vi vet blir mye brukt også av nyankomne. Kutt i bevilgninger gjør dessverre at mange lokale biblioteksfilialer blir lagt ned eller må redusere åpningstidene.

Hvis asylsøkere får mulighet til å bo privat allerede i mottaksfasen uten å miste støtte, slik vi foreslår, trengs det likevel et sted å samles for informasjon og oppfølging. Samtidig kan nabolaget ha behov for fellesfunksjoner, som steder å feire konfirmasjon og 70-årsdag, steder å ha yogakurs, eller et sted å spise lunsj eller middag. Vi ser for oss det vi har kalt OPENhouse som et felles møtested for nyankomne og lokale. Et OPENhouse trenger ikke være i et nytt eller eget bygg. Det kan gjerne ta utgangspunkt i noe som allerede er i bruk, som en biblioteksfilial, et bydelshus eller en frivillighetssentral. Funksjoner som gratis trådløst nett, kafe, verksted og utveksling av ferdigheter kan bidra til at dette blir en åpen møteplass.

OPENhouse kan også fungere som et utvidet bibliotek, et tingbibliotek (“library of things”). På et tingbibliotek kan du låne ting du ikke bruker så ofte i stedet for å måtte kjøpe dem. Det kan være drillen du bare trenger en gang i året, eller campingutstyr som er dyrt å kjøpe inn, men uunnværlig for å overnatte i skogen. Vi foreslår OPENhouse som en verktøykasse av programfunksjoner som kan tilpasses lokale forhold og som til sammen vil legge til rette for gjensidige møter. En forutsetning for å kunne etablere et OPENhouse er forankring i lokalsamfunn og nabolag, og at mange aktører samarbeider.