OPENhousing exemplars
OPENhousing exemplars

Hva kan kommuner gjøre for å bidra til flere sosialt bærekraftige boliger? Kommunene Bergen og Trondheim har fått midler av Forskningsrådet til å utrede hvordan kommunen kan være pådriver for alternative boligløsninger. OPEN transformation har lagd en eksempelsamling til forprosjektet:

I eksempelsamlingen peker vi på tre roller kommunen kan ta i dette arbeidet: initiativtager, fasilitator eller pådriver. Hver rolle har sine gjennomføringsmodeller og sett med virkemidler som vi løfter fram i eksemplene.

Gode eksempler

Med denne publikasjonen tar vi opp tråden fra Oslo arkitekturtriennale 2016. Som del av triennalebidraget vårt samlet vi gode eksempler fra ulike land for å peke ut mulige veier mot det vi kaller OPENhousing:

Vindmøllebakken 2
Sargfabrik – “Wohnheim Matznergasse”
3 Lange Eng
Svartlamon Eksperimentboliger
Jåtten Øst B7
Grundbau und Siedler
Moriyama House
Share Yaraicho

Inkludert eller ekskludert?

Bolig er en avgjørende nøkkel til å bli del av det norske samfunnet. Samtidig er det deregulerte boligmarkedet en viktig kilde til stor økonomisk ulikhet.

Dersom det ikke blir gjort politiske grep for å endre situasjonen, vil ulik materiell levestandard fortsette å opprettholde avstanden mellom “oss” og “dem”. Tidligere flyktninger og asylsøkere som mangler egenkapital eller ikke kan få nok lån kommer seg ikke inn på markedet for å eie bolig, og blir tvunget til å godta dårligere levestandard enn andre nordmenn. Vi ser denne situasjonen som en mulighet til å omforme produksjon og bruk av boliger i Norge på lengre sikt.

Selv om intervensjonen vi foreslår prøver å skape et mulighetsrom innenfor rammene av det eksisterende boligmarkedet, anerkjenner vi at det er nødvendig å endre strukturen på dette området. Det trengs nye ideer om det å bo.